Nhà phân phối hàng chính hãng , giá tốt nhất.

Chúng tôi trên facebook

Chậu rửa chén Gorlde

Chậu rửa chén Gorlde được sản xuất từ vật liệu INOX 304 siêu bền.Bề mặt chậu được phủ lớp sơn bóng mờ chống bám dính.Chậu inox dày 1.0 mm có độ cứng cao , không gây ra tiếng ồn trong quá trình sử dụng.

Chậu rửa chén Gorlde GD5631

Chậu rửa chén Gorlde GD5631

Chậu rửa chén Gorlde GD5630

Chậu rửa chén Gorlde GD5630

Chậu rửa chén Gorlde GD5426

Chậu rửa chén Gorlde GD5426

Chậu rửa chén Gorlde GD5525

Chậu rửa chén Gorlde GD5525

Chậu rửa chén Gorlde GD5506

Chậu rửa chén Gorlde GD5506

Chậu rửa chén Gorlde GD5505

Chậu rửa chén Gorlde GD5505

Chậu rửa chén Gorlde GD9037

Chậu rửa chén Gorlde GD9037

Chậu rửa chén Gorlde GD020

Chậu rửa chén Gorlde GD020

Chậu rửa chén Gorlde GD010

Chậu rửa chén Gorlde GD010

Chậu rửa chén Gorlde GD018

Chậu rửa chén Gorlde GD018

Chậu rửa chén Gorlde GD019

Chậu rửa chén Gorlde GD019

Chậu rửa chén Gorlde GD918

Chậu rửa chén Gorlde GD918

Chậu rửa chén Gorlde GD039

Chậu rửa chén Gorlde GD039

Chậu rửa chén Gorlde GD955

Chậu rửa chén Gorlde GD955

Chậu rửa chén Gorlde GD0288

Chậu rửa chén Gorlde GD0288

Chậu rửa chén Gorlde GD0289

Chậu rửa chén Gorlde GD0289

Chậu rửa chén Gorlde GD0290

Chậu rửa chén Gorlde GD0290

Chậu rửa chén Gorlde GD0291

Chậu rửa chén Gorlde GD0291

Chậu rửa chén Gorlde GD0293

Chậu rửa chén Gorlde GD0293

Chậu rửa chén Gorlde GD953

Chậu rửa chén Gorlde GD953

Chậu rửa chén Gorlde GD919

Chậu rửa chén Gorlde GD919

Chậu rửa chén Gorlde G8

Chậu rửa chén Gorlde G8

Chậu rửa chén Gorlde G9

Chậu rửa chén Gorlde G9

Chậu rửa chén Gorlde G10

Chậu rửa chén Gorlde G10

Chậu rửa chén Gorlde G1

Chậu rửa chén Gorlde G1

Chậu rửa chén Gorlde G2

Chậu rửa chén Gorlde G2

Chậu rửa chén Gorlde G3

Chậu rửa chén Gorlde G3

Chậu rửa chén Gorlde GD944

Chậu rửa chén Gorlde GD944

Chậu rửa chén Gorlde GD949

Chậu rửa chén Gorlde GD949

Chậu rửa chén Gorlde GD952

Chậu rửa chén Gorlde GD952

Chậu rửa chén Gorlde B208

Chậu rửa chén Gorlde B208

Chậu rửa chén Gorlde B209

Chậu rửa chén Gorlde B209

Chậu rửa chén Gorlde B211

Chậu rửa chén Gorlde B211

Chậu rửa chén Gorlde GD5102

Chậu rửa chén Gorlde GD5102

Chậu rửa chén Gorlde GD5302

Chậu rửa chén Gorlde GD5302

Chậu rửa chén Gorlde GD5402

Chậu rửa chén Gorlde GD5402

Chậu rửa chén Gorlde GD5502

Chậu rửa chén Gorlde GD5502

Chậu rửa chén Gorlde GD5012

Chậu rửa chén Gorlde GD5012

Chậu rửa chén Gorlde GD5312

Chậu rửa chén Gorlde GD5312

Chậu rửa chén Gorlde GD5602

Chậu rửa chén Gorlde GD5602