Nhà phân phối hàng chính hãng , giá tốt nhất.

Chúng tôi trên facebook

Lò nướng Capri

Lò nướng âm tủ Capri CR-623

Lò nướng âm tủ Capri CR-623

Lò nướng âm tủ Capri CR-568

Lò nướng âm tủ Capri CR-568

Lò nướng âm tủ Capri CR-621E

Lò nướng âm tủ Capri CR-621E

Lò nướng âm tủ Capri CR-604D

Lò nướng âm tủ Capri CR-604D

Lò nướng âm tủ Capri CR-605D

Lò nướng âm tủ Capri CR-605D

Lò nướng âm tủ Capri CR-500I

Lò nướng âm tủ Capri CR-500I